வேர்டில் வாட்டர்மார்க் வடிவத்தை மாற்றுவது எப்படி

முன்னிருப்பாக ஒரு வேர்ட் கோப்பில் உள்ள டெக்ஸ்ட் வாட்டர்மார்க் என்பது சாதாரண டெக்ஸ்ட் ஆகும், அதாவது வாட்டர்மார்க் என்பது ஒரு சாதாரண வார்த்தையாக இருக்கும், சில சமயங்களில் நீங்கள் வேறு கோணத்தில் இருக்கலாம். இருப்பினும், கீழே உள்ள படிகளின் மூலம் நீங்கள் உரை வாட்டர்மார்க்கை ஆடம்பரமான வடிவத்தில் உருவாக்கலாம்:

படி 1: உங்கள் வாட்டர்மார்க் இன்னும் இல்லை என்றால், தயவுசெய்து பார்க்கவும் வேர்ட் கோப்பில் வாட்டர்மார்க் செருகுவது எப்படி ;

படி 2: உங்களிடம் வாட்டர்மார்க் இருந்தால், கோப்பின் தலைப்பை இருமுறை கிளிக் செய்து, கர்சரை ஹெடரில் நகர்த்தவும்;படி 3: கர்சரை வாட்டர்மார்க்கின் மேல் நகர்த்தி, கர்சர் மாறும்போது அதைக் கிளிக் செய்யவும் ஒரு கருப்பு சிலுவை ;

படி 4: இப்போது நகரும் புள்ளிகள் வாட்டர்மார்க்கைச் சுற்றி தோன்றும்:

– பச்சைப் புள்ளி என்பது கோணத்தை மாற்றுவது;
- சாம்பல் புள்ளிகள் அளவை மாற்ற வேண்டும்; மற்றும்
– மஞ்சள் புள்ளி சாய்வு பட்டத்தை மாற்ற வேண்டும்.

படி 5: புள்ளிகளில் ஒன்றை இருமுறை கிளிக் செய்து ' வடிவம் 'தாவல் ரிப்பனில் காண்பிக்கப்படும்;

படி 6: இல் ' வடிவம் 'தாவல், கிளிக்' வடிவத்தை மாற்றவும் 'பின்னர் கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் இருந்து ஒரு வடிவத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்;

படி 7: வாட்டர்மார்க் வடிவம் மாற்றப்பட்டதைக் கண்ட பிறகு (எ.கா., ஆர்ச் அப்). நீங்கள் விரும்பும் வடிவத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து முயற்சிக்கவும்.

நீங்களும் வாட்டர்மார்க் நிறத்தை மாற்ற விரும்பினால், தயவுசெய்து பார்க்கவும் வேர்ட் கோப்பில் வாட்டர்மார்க் நிறத்தை எப்படி மாற்றுவது .