வலமிருந்து இடமாக ஸ்பார்க்லைன்களை எவ்வாறு திட்டமிடுவது

வலமிருந்து இடமாக ஸ்பார்க்லைன்களை அமைக்க கீழே உள்ள படிகளைப் பார்க்கவும்:

படி 1: லைன் ஸ்பார்க்லைன்கள் உள்ள எந்த கலத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்;

படி 2: கிளிக் செய்யவும் ' வடிவமைப்பு 'ரிப்பனில் இருந்து தாவல்;படி 3: கிளிக் செய்யவும் அச்சு இலிருந்து கட்டளை ' குழு 'பிரிவு;

படி 4: கிளிக் செய்யவும் ப்ளாட் டேட்டா வலமிருந்து இடப்புறம் ' கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் இருந்து;

படி 5: ஸ்பார்க்லைன்கள் இப்போது வலமிருந்து இடமாக இருப்பதைக் காண்பீர்கள்.