பிழைகள் இல்லாத கலங்களை எவ்வாறு முன்னிலைப்படுத்துவது

பயன்படுத்தி நிபந்தனை வடிவமைப்பு , பிழைகள் இல்லாத அனைத்து கலங்களையும் நீங்கள் விரைவாக முன்னிலைப்படுத்தலாம். கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றவும் அல்லது பிழைகள் உள்ள செல்களை முன்னிலைப்படுத்த இங்கே பார்க்கவும் .

படி 1: தரவு வரம்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்;

படி 2: கிளிக் செய்யவும் ' வீடு 'ரிப்பனில் இருந்து தாவல்;படி 3: கிளிக் செய்யவும் ' நிபந்தனை வடிவமைப்பு 'உள்ள கட்டளை' பாணிகள் 'பிரிவு;

படி 4: கிளிக் செய்யவும் ' செல் விதிகளை முன்னிலைப்படுத்தவும் 'கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் இருந்து கட்டளை, பின்னர் தேர்ந்தெடுக்கவும்' மேலும் விதிகள் 'நீட்டிக்கப்பட்ட பட்டியலில் இருந்து;

படி 5: இல் ' புதிய வடிவமைப்பு விதி 'சாளரம், தேர்ந்தெடு' பிழைகள் இல்லை 'முதல் பெட்டியில்;

படி 6: கிளிக் செய்யவும் ' வடிவம் 'பொத்தான் மற்றும் வடிவமைப்பு பாணியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்' கலங்களை வடிவமைக்கவும் 'சாளரம், எ.கா., கலங்களை நீல நிறத்தில் நிரப்பவும்;

படி 7: கிளிக் செய்யவும் ' சரி 'கீழே, பிழைகள் இல்லாத கலங்கள் இப்போது நீல நிறத்தில் இருப்பதைக் காண்பீர்கள்.