ஒரு விளக்கப்படத்தில் தரவு அட்டவணையை எவ்வாறு சேர்ப்பது

விளக்கப்படத்தில் 'தரவு அட்டவணை'யைச் சேர்க்க, கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றவும்:

படி 1: விளக்கப்படத்தில் எங்கு வேண்டுமானாலும் கிளிக் செய்யவும், ' வடிவமைப்பு 'தாவல் ரிப்பனில் தோன்றும் (அல்லது' விளக்கப்பட வடிவமைப்பு 'எக்செல் 2019 இல் தாவல்);

படி 2: இதில் ' வடிவமைப்பு 'தாவல், கிளிக்' விளக்கப்படக் கூறுகளைச் சேர்க்கவும் ';படி 3: கிளிக் செய்யவும் ' தரவு அட்டவணை ' கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் இருந்து, 'புராண விசைகளுடன்' அல்லது 'லெஜண்ட் விசைகள் இல்லை' என்ற இரண்டு வகைகளில் ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்;

படி 4: எடுத்துக்காட்டாக, விளக்கப்படம் ' லெஜண்ட் கீகள் இல்லை 'விருப்பம்;

விளக்கப்படத்திலிருந்து தரவு அட்டவணையை அகற்ற, தரவு அட்டவணையில் கிளிக் செய்து, '' அழி 'விசை, அல்லது மேலே உள்ள படிகளை மீண்டும் செய்யவும், கிளிக் செய்யவும்' இல்லை ' கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் இருந்து.

பதிவிறக்க உதாரணம்