அவுட்லுக்கில் இணைப்புகளாக மின்னஞ்சல்களை எப்படி அனுப்புவது

நீங்கள் மின்னஞ்சலைப் பெறும்போது, ​​அனுப்புநருக்குப் பதிலளிக்கலாம் அல்லது மற்றொரு நபருக்கு செய்தியை அனுப்பலாம். நீங்கள் செய்தியை இணைப்பாகவும் அனுப்பலாம். விவரங்களுக்கு கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றவும்:

பகுதி I: ஒரே ஒரு மின்னஞ்சலை இணைப்பாக இருந்தால்:

படி 1: செய்தியின் தலைப்பைக் கிளிக் செய்வதன் மூலம் செய்தியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்;படி 2: இதில் ' வீடு 'ரிப்பனில் இருந்து தாவல்;

படி 3: கிளிக் செய்யவும் ' இணைப்பாக முன்னோக்கி 'இல்' பதிலளிக்கவும் 'பிரிவு;

படி 4: புதிய செய்தியில் செய்தி இணைக்கப்படும்;

பகுதி II: பல மின்னஞ்சல்களை இணைப்புகளாக வைத்திருக்கும் போது:

புதிய மின்னஞ்சலை தனி சாளரத்தில் திறந்து செய்திகளை ஒவ்வொன்றாக புதிய மின்னஞ்சலுக்கு இழுப்பது எளிதான வழி.

மாற்றாக, தயவுசெய்து பாரம்பரிய முறைகளைப் பயன்படுத்தி, கீழே உள்ள படிகளுடன் செய்தியை ஒவ்வொன்றாக இணைக்கவும்:

படி 1: மேலே உள்ள படிகளுடன் அல்லது புதிய மின்னஞ்சலில் முதலில் இணைக்கலாம், '' செய்தி 'நாடாவிலிருந்து தாவல்;

படி 2: கிளிக் செய்யவும் ' பொருட்களை இணைக்கவும் ', பின்னர் தேர்ந்தெடுக்கவும்' அவுட்லுக் பொருள் ' கீழ்தோன்றும் பட்டியலில் இருந்து;

படி 3: இல் ' பொருளைச் செருகவும் ' சாளரம், பட்டியலிலிருந்து மின்னஞ்சலைத் தேர்ந்தெடுத்து கிளிக் செய்யவும் ' சரி ' மேலே. மின்னஞ்சல் புதிய மின்னஞ்சலுடன் இணைக்கப்படும்;

படி 4: புதிய மின்னஞ்சலில் கூடுதல் செய்திகளை இணைக்க, படி 1 முதல் படி 3 வரை மீண்டும் செய்யவும்.